FANDOM


Noam Elkies

קצה שחי בתל-אביב ומלמד מתמטיקה באוניברסיטת תל-אביב. כנראה עובד עם אליוט רוזמן, והקים יחד איתו קבוצה בתל-אביב בשם "שור אדום". הקבוצה מאגדת קצוות שמתנגדים לסמכותו של אדם רוזנברג כשריף של העיר.

החבר'ה פגשו אותו לראשונה בבית העלמין בהרצליה, לפני טקס המניין.


סודות: אדום 1