FANDOM


בעקבות מאורעות סשן שניים עשר, הגבול בין העיר תל-אביב והעיר יפו נחתך. זה הוביל לכך ששתי הערים אפקטיבית הפסיקו להתקיים, ונוצרה עיר חדשה, מוקפת בגבולות שבעבר הקיפו את שתי הערים, בלי הגבול שהפריד אותן.

השאלה הגדולה היא איך זה ישפיע על האתרים החשובים שבעבר השפיעו על העיר תל-אביב כולה, ואיך זה בתורו ישפיע על המשחק?

מה יקרה לאנשים שבעבר היו מקושרים לעיר תל-אביב?