FANDOM


כאשר אהרון סנדרוביץ הקים את מטה אהרון בשנות השבעים, אחד הדברים שעשה היה לסקור את הקהילה שהייתה בזמנו. הוא ניסה למצוא כמה שיותר קצוות, והמקום הכי קל להתחיל בו היו בתי המחסה השונים ברחבי הארץ. את הילדים שפגש ראיין, ואת תיעוד הראיונות תייק בקפידה.

אם זוכרים שרוב הילדים מגיעים לבתי המחסה בין הגילאים ארבע ותשע, ונשארים שם עד שהם בני 16, היה לסנדרוביץ מושג די טוב מי הם הקצוות בני הנוער ובני העשרים במהלך שנות השמונים - ידע שכנראה היווה הגנה טובה בפני אותם קצוות כאשר כוחו חלש.

תיקי סנדרוביץ כוללים ככל הנראה לא רק את הילדים בבתי המחסה, אלא גם קצוות צעירים שסנדרוביץ הצליח למצוא ולהוציא מהם פרטים אישיים לגביהם.

אלו מבין הילדים והצעירים ששרדו את שלושים השנים, כנראה מהווים את רוב הקצוות הבוגרים ובעלי הכוח ברחבי הקהילה הישראלית. מן הסתם, הם היו שמחים אם אף אחד לא היה מניח את ידיו על התיקים הנ"ל...