FANDOM


Sewer

מקום מתחת לתל אביב.

אזור של מנהרות ששקע אל מתחת לעיר כשריצפו את איילון.

ככל הנראה נגיש, אם כי הכניסה עדיין אינה מוכרת לחבר'ה. ייתכן וקצה בשם וצ'יסלב מצא אותה.


הפרופסור ציין שהכניסה נמצאת מתחת לתחנה המרכזית החדשה בקומה מינוס 3 וצ'יסלב האמין, שאם הנהר (איילון) הוא עורק החיים של העיר והוא שוקע תחת האדמה, אז הדם של העיר נמצא מתחתיה, ואנו בחיי היום יום רק מטיילים על עורה של תל אביב, ככינים החיות בשערות ידינו.

בנוסף הפרופסור זוכר סעודה עם וצ'יסלב שהרגישה כאילו הוא וצ'יסלב מאמין (או יודע) שזמנו עומד להסתיים, והזמין חברים ומכרים למעין סעודה אחרונה.