FANDOM


Reading at day

הסטוריה עריכה

תחנת הכח רידינג הוקמה בשנת 1938, ככל הנראה בתגובה למאורעות תרצ"ו-תרצ"ט. היא תוכננה כמשלימה ל-3 תחנות כח אחרות באותה התקופה - בנהריים, חיפה ובשכונת רמת השרון אשר בתל-אביב עצמה. לאורך השנים התחנות האחרות יצאו משימוש ואילו במתחם תחנת הכח רידינג המקורי הוקמו עוד 3 תחנות כח. לימים תקרא התחנה המקורית רידנג א', ואילו השאר יקראו רידינג ב', ג' ו-ד' בהתאמה. ריכוז הכח בנקודה אחת מעולם לא הוסבר או תורץ, זאת למרות שהנטיה טרם הקמת תחנת רידינג היתה לבזר את תחנות הכח בישראל למיקומים גיאוגרפיים שונים על מנת לייעל את חלוקת החשמל.

הוקמה על מה שהיה באותם ימים שטח חולי שומם הרחק מצפון לעיר תל אביב.


מיקום עריכה

התחנה ממקומת מעבר לגבולה של תל אביב יפו, מעבר לנחל הירקון ובפינה הצפון מערבית של העיר. דה-פקטו, התחנה ממוקמת על או בסמוך למספר גבולות משמעותיים, בינהם העיר עצמה, הנחל והים. הסיבה העיקרית לכך שהתחנה חומקת מן הנטיה האנושית לשייך עוצמה על-טבעית למקום היא היראה הטבעית לחלוטין מן התופעה המוסברת לגמרי שהיא תחנה לייצור כוח. ההילה הטכנוקרטית משהו של המקום גורמת אפילו לאלו שמחפשים אחר מקורות כח לא קונבציונליים להתעלם ממנה. אולי דווקא המלאכותיות שלה עוזר להפוך אותה לחלק מהנוף הטבעי האורבני, משהו ברקע, כל כך בולט ושגור שנוח להתעלם ממנו ככח של הרגל.

יתכן שתחנת הכח ממוקמת על חמישייה.

כשדודי דיבר עם ברק על הטקס אותו הוא מתכנן, הוא הזכיר את רידינג כמקום חזק מספיק בשביל לבצע אותו.


חשיבות עריכה

לא ברור מה נותן לתחנה את הייחודיות שלה. האם הוחלט על בנייתה במקומה עקב משהו קדום יותר, או שמא המיקום על הגבולות הטבעיים היווה סיבה מספקת? ואולי הקמת התחנה עצמה היתה יצירה שנתנה משקל משמעותי למקום?

היות שתחנת הכח ממוקמת מעבר לגבול תל אביב, אפילו הקצה הלא מנוסה ביותר יוכל להסיק שהשפעתה על תל אביב עצמה בצורה קסומה לא אפשרית. למרות זאת, החבר'ה כבר נתקלו במקומות שנמצאים על או מעבר לגבולות תל אביב שיכלו להשפיע בצורה דרסטית על העיר עצמה. החיבור הברור ביותר אל העיר מעבר לנחל הוא דרך רשת החשמל, אבל מעטים הקצוות שעובדים דרך מדיום מודרני שכזה.

בנוסף לאספקת חשמל לעיר באופן שוטף, התחנה היא מונומנט היסטורי וסביבתי. הסמל הברור ביותר של התחנה היא הארובה של רידינג ד', החלק החדש ביותר והאחרון בתחנה, המאירה את תל אביב בכל לילה ולילה ונותנת לה את היכולת להיות "עיר ללא הפסקה".

Reading at night