FANDOM


אייקס וברק הלכו לקנות ציוד אלקטרוני בסגולה, ואז חזרו לעיר כדי לדבר עם כמה אנשים.

בגן פלצן הם מוצאים את בנ"א מראיין את אילן קרן. הם גם רואים בחצי עין את אתנה נשענת על הג'יפ ברחוב, אבל לא עוצרים לתהות לגבי העניין. בגן, ברק מדבר עם דודי כהן, והם דנים בנושא מצבו הרע של דודי, מצבה של משפחתו, ולגבי העתיד.

דודי מספר לברק שמישהו, לא ברור מי, תפס את משפחתו והשתמש בה כדי למשוך ממנו, אז דודי נאלץ לבצע חתיכה כדי לתקוף אותו. נראה שהמשפחה שלו נפגעה מהתקפת נגד זו.

דודי מספר לברק שהסתיר את חוטר ישי, והוא לא מאמין שזריקת החפץ תפתור אותו מרדיפה, כי קצוות יניחו שהוא יודע כיצד ליצור חפץ כזה.

לבסוף, דודי מסביר לברק שהוא מעוניין בעזרתו כי בתור קוסם ספונטני הוא יכול למשוך עבורו מספיק כוח כדי לעשות מה שהוא רוצה לעשות. מה זה הדבר הזה, עדיין לא לגמרי ברור...


בכיכר המדינה אייקס וברק פוגשים את יצהר פוטסדאם לקפה. הם מדברים על מטה אהרון, ויצהר מעלה את הדאגות שלו. הוא מאמין שאם מטה אהרון ישליט סדר בעיר, הוא ירצה להתפשט צפונה, דרומה, ומזרחה, ויפגוש בשלושת הקהילות האחרות בישראל: החיפאית, הירושלמית, והדרומית. הוא חושב שזה עלול להוביל למלחמה רבתי בין קבוצות של קצוות, כמו בזמן שנת התבערה. ברק ויצהר דנים בשאלה כיצד אפשר לגרום למטה אהרון להיות כוח חיובי, שיקדם סדר וחוק, ולא יוביל למלחמה.

אייקס מתעניין מאוד בחפירות שמתבצעות בכיכר המדינה, ויצהר מציין שזו הסיבה שהוא יושב שם לשתות קפה - כדי לנסות להבין מה קורה שם. אייקס מציע ליצהר שהוא יברר מה קורה שם, וימכור לו את המידע הזה.