FANDOM


לא יודע למה אבל המחשבה הראשונה שעברה לי בראש זה שעון כיס ברונזה עתיק בעל ראש של גריפון.....

אני אוכל ארוחת בוקר מאוחרת, היה יום ארוך אתמול, קם מהשולחן והולך לחדר האורחים, מבטי נתקל בשעון הכיס שעל השולחן.

לא הסתכלתי עליו כבר שבועות, צער רב עובר עלי בעודי מביט בשעון הכיס ותוהה מה יכל להיות אחרת.

אני מתקרב אל החפץ, מרים אותו בידי ומסובב אותו, מסתכל על עין הגריפון המסתכלת עלי, על מחוגי השעון ללא השעות העומד במקום ללא תנועה, אני מסובב את השעון ומסתכל על הציור מאחורה, ההר הגדול שעליו יושב הגריפון..

ידי עוברת אל ראש הגריפון ואז אני נעצר , האם אני באמת רוצה לפתוח אותו שוב?

אחרי זמן כלשהוא, אולי דקות אולי שעות אני מסובב את הגריפון ופותח את החלק האחורי של התליון כדי להתבונן שוב במה שאיבדתי


דפיקות מהירות וחזקות בדלת - "פרופסור אתה שם, בוא מהר זה מקרה חירום"

אני מניח את השעון הפתוח והולך לדלת, ניצב שם אדם שאני לא מזהה "זאת גברת שם טוב, היא לא מצליחה להתעורר...."


אני לוקח את הספר וחפיסת הקלפים שמונחים בכניסה, מניח על עצמי מעיל ויוצא אל ירושלים הקרירה.