FANDOM


עוד לא ברור אם מדובר בשנה לפני תאריך לועזי, עברי, או כל לוח שנה אחר.

שנת התבערה היתה שנה שבה דברים רעים קרו להרבה אנשים.

שנת התבערה היא שנת 1995.

ההורים של אדם מתו בשנת התבערה.

המשפחה של דניאל בורשטיין מתו בתאונת דרכים בשנת התבערה.

ראש הממשלה דאז יצחק רבין ז"ל נרצח בשנת התבערה.

ועדת החקירה הממלכתית בראשות השופט אליהו נביא הוקמה כדי לחקור את מאורעות שנת התבערה.

האם גם לך קרה משהו רע בשנת התבערה?


דפים המקשרים לכאן