FANDOM


שם אמיתי הוא אוסף המילים המסמנות קצה מסוים, ורק אותו. לכל קצה יש שם אמיתי, והוא בדרך כלל מגלה עליו ממי שנתן לו אותו. תיאורטית, אם כך, ניתן להיות קצה ולא לדעת את שמך האמיתי.

ידיעת שמו האמיתי של קצה נותנת כוח רב, למי שיודע איך להשתמש בו. היא מאפשרת:

  1. להטיל קסם על הקצה כאילו נמצאים בנוכחותו, מכל מרחק שהוא, דרך כל מספר של גבולות (אם כי לא אם הוא נמצא במקום אחר)
  2. משיכת כוח קסם דרכו, כאילו אוחזים בעוגן אור שלו.

בנוסף, ישנם טקסים מסוימים שעובדים אך ורק על קצוות שיודעים את שמם האמיתי.