FANDOM


Threegiants

אתר (שאינו מקום) בעל משמעות כלשהי במחלף קיבוץ גלויות.

אלו הם שלושה עצים על אי תנועה באמצע הכביש ששורשיהם נמתחים אל מתחת כל העיר לפי עדויות מסוימות.

באתר זה נלחמה פטל, החרגול ו-4 קצוות אחרים מטעם המלכה בשור על חמישיה במשחק.

אדם וברק הובלו למקום שנוגע בשורשי הענקים על ידי יצור קסום.