FANDOM


תומאס טען בפני סקצ' שאין לארצות המוארות התחלה. אבל הוא רצה לשמוע את הסיפור בכל מקרה, אז הוא סיפר לו שלושה סיפורים: סיפור על עורב, סיפור על נחש, וסיפור על אדם.


הסיפור על העורב עריכה

פעם, לפני הרבה זמן, קינן עורב עם חמש עיניים בין הכוכבים. העורב ידע הכול וראה הכול, וכאשר הביט בעולם, ראה אדם שט בספינה ענקית, מלאה בכל טוב. האדם שט ממקום למקום, ללא הפסקה. יצא העורב ממקומו ושאל את האדם מדוע הוא שט; "אני שט בכל רחבי העולם ללא מנוחה", והראה לו מפה כחולה לגמרי, ועליה רק ים. "על המפה שלך חסרה האדמה!" הוכיח אותו העורב, אך האדם לא האמין לו שישנה אדמה, וקילל אותו. העורב נפגע מהקללה, ויצא להוכיח לאדם שהאדמה קיימת. הוא עף צפונה, או מערבה, או דרומה או מזרחה, עד שהגיע לאדמה, וחזר ממנה עם מפתח, או ענף של עץ, או תולעת שעדיין היו דבוקים בה רגבי אדמה. כך הוכיח לאדם שהאדמה קיימת, ומת. האדם, לעומתו, שט לאדמה שהעורב הראה לו. כך נמצאו הארצות המוארות.


הסיפור על הנחש עריכה

פעם אחת חיו איש ואישה בבית מוקף בגינה, והם טיפלו בה, והיא הייתה עשירה ומלאת כל טוב. אז, לנחש היו עדיין ידיים ורגליים; הנחש עבר ליד הבית וראה את הגבר והאישה. הוא קינא בגבר והתאהב באישה, אז הוא הכיש את הגבר, שמת. האישה כל כך כעסה על הנחש שהיא קיללה אותו; הוא איבד את הידיים והרגליים, וברח. בגרסה אחרת של הסיפור, האישה כעסה על הנחש כל כך שהתנפלה עליו, וקרעה אותו לשניים; מגופתו יצאו הארצות המוארות.


הסיפור על האדם עריכה

איש אחד חי בארץ עשירה ומלאת כל טוב; כל שכניו וכל בני משפחתו, כל השבטים באזור, גידלו זיתים וחיטה וצדו חיות מאכל כמו חזירים או שלווים. יום אחד, יצא האיש וראה זקנה מחטטת באשפה שלו, משום שארצו הייתה כל כך עשירה שאפילו האשפה יכלה להאכיל את העניים. האיש כעס וקילל את הזקנה, שנפגעה וברחה. זמן מה אחר כך, מצא האיש חבילת בד ובתוכה רגבי אדמה, וביניהם זרעים. חשב האיש שאלו פרחי נוי, ושתל אותם באדמה. מהזרעים צמחו שיחים מוזרים, שזחלו על האדמה והיה צריך לקשור אותם למוטות כדי שיעמדו. מהשיחים יצאו המון המון פירות מתוקים וטעימים עד מאוד. כה רבים היו הפירות, שלא הספיק האיש לקטוף את כולם, והם התקלקלו בשמש. אולם, בעוד פירות אחרים הרקיבו בשמש, והפכו לחומים ודוחים, פירות אלו כאשר התקלקלו בשמש הפיצו ריח מתוק שמשך את האיש לאכול מהם, וכאשר אכל מהם, הם שימחו את ליבו מאוד. האיש חלק עם בני משפחתו ושכניו וכל אנשי השבטים מהפירות, והם רצו מהם עוד ועוד. לשמחתם, גילו בתוך הפירות עוד זרעים! כך זרעו גם הם את השיחים החדשים הללו, וכאשר הניבו פרי, נתנו לכל הפירות להתקלקל על השיח, ואכלו מהם אחרי שהתקלקלו, ושמחו מאוד! החיטה והזיתים נשכחו, הם לא צדו עוד, ורק אכלו מהפירות הללו כל ימי חייהם... כך הפכה ממלכתם לארצות המוארות.