FANDOM


Figures

עד עתה, ידוע לנו על חמישה שחקנים במשחק:

השור עריכה

מיוצג על ידי כלי פרש שחור על לוח המשחק. בעבר, היה חשד כי רומן הוא השור אך תיאוריה זו הופרכה משום שלרומן אין אור והחבר'ה ראו שלשור יש.

עוד אנשים שאנחנו יודעים שעובדים עבור השור:

המלכה עריכה

מיוצגת על ידי כלי מלכה לבנה על לוח המשחק.

אנשים שעבדו עבור המלכה:

החייל הזהוב עריכה

אלו הם החבר'ה. מיוצגים על ידי חייל בצבע בז'.

לוציפר עריכה

כונה גם בשם "דיאבלו" (או "Diablo"), לא בטוח אם הוא כלל נמצא על הלוח בשלב זה אם כי הוא נצפה מקפץ עליו כאשר הפרופסור האיר את תל-אביב באמצעות המגדלור. אם כן ,ייתכן שהכלי של לוציפר הוא כלי צל, כלומר שאי אפשר לראות אותו על הלוח למרות שהוא נמצא שם. כלי הצל "מטיל צל" על כל כלי אחר שחולק איתו משבצת וגורם לכך שהכלי לא ייראה על הלוח. יש שמכנים צד זה במשחק גם בשם: הצל.

אנשים שמשוער כי עובדים עם/עבור הצל:

החרב עריכה

מיוצג ככלי צריח לבן על הלוח. ייתכן שמדובר בהארלד (או מלאכי), אם כי זה לא בטוח. הפרופסור טוען, כי ייתכן שהקשר בין פעולותיו של הארלד לתנועות כלי הצריח הלבן עשוי להיות נסיבתי בלבד.
הערה: עקב היות המספר חמש גורם כה דומיננטי, האם יהיה סביר להניח כי אלו כל השחקנים?