FANDOM


Shabat

קצה ירושלמי לובש כיפה וחריף עד מאוד, שמנסה בששת השנים האחרונות לארגן חפירות ארכיאולוגיות באזור הכותל המערבי והר הבית, כדי לחשוף ממצאים ארכיאולוגים מתקופת בית ראשון ושני, כהקדמה להקמת בית שלישי. ידוע בטענות שלו שממשלת ישראל, בשיתוף פעולה של אנוכיים ברחבי ישראל, מסתירה ממצאים חשובים מהתקופה המקראית מהציבור בכלל, ומקצוות בפרט.