FANDOM


Bena
רמיאל בן-אהרון, הידוע גם כרמי או כבֵנָ"א, הוא מנהל היחידה לחקר פסיכולוגי בחיל המודיעין, מושאל משירות הבטחון הכללי, ועובד משרד ראש הממשלה בעברו. הוא האיש שצף למעלה כאשר דפנה קליין רמזה במסדרונות הממסד הבטחוני שהיא רוצה מישהו לנהל את מטה אהרון, אחרי שאדם העיר אותו מקפאונו. עברו וקשריו של בנ"א לוטים בערפל, ולא ברור מהיכן הוא מכיר את הקהילה, או מה הוא חושב עליה. מכיוון שהתחיל לעבוד קצת לפני פורים, כנראה שיש לו הרבה עבודה.