FANDOM


Bensusi

קצה שהתגורר בגליל העליון. סיפרו עליו שהוא חבר בקבוצות אנרכיסטיות וקומוניסטיות, ומשתמש בקסם כדי להבריח סמים דרך גבול לבנון, ומוכר סודות לצבא סוריה. נעלם ב-1984, והסיפור שהסתובב בקהילה לזמן מה היה שנאבק בכמה קצוות שהיו חלק מהצבא, או לחלופין ממנגנוני הבטחון של ישראל, וירד למחתרת כדי שיחשבו שהוא מת. אחרים חשבו שהוא חלק מהחמישייה הסודית, ואם כך, הרים את ראשו במהלך אירועי שנת התבערה ואז קיפח את חייו.