FANDOM


Karmel

קצה, במקור מאזור הצפון, עמק יזראל או משהו כזה... הייתה חלק מפרויקט "קידמה" של אלכסנדר, לפני שעזבה והלכה לעשות את הקטע שלה - שבימינו זה בעיקר אמנות. השמועות בקהילה אומרות שיש לה אף מצוין לבישין, ואולי אף גילתה דרך להיפטר מהם.