FANDOM


בין העולם הזה לעולם האחר ישנו גבול. הגבול הזה הינו בלתי חדיר. העולם האחר לא יכול להיכנס לעולם הזה, והעולם הזה לא נבלע בעולם האחר.

כוח קסם עובר את הגבול, מדי פעם, במגוון צורות, במגוון דרכים, במגוון מקומות. מיד כאשר הוא נמצא בעולם הזה, המציאות מנסה להכפיף אותו לחוקיה. לאורך זמן, כל אנרגיה קסומה מתגלגלת לאנרגיה פיזיקלית. כל מקום מתפורר. כל שדה קסם מתפוגג.

מתישהו בערפילי ההיסטוריה, בני אדם גילו את הגבול הזה. הם מצאו מגוון דרכים למשוך אנרגיה קסומה מהעולם האחר לתוך העולם הזה, ולהשתמש בה. חלק מהדרכים הללו הן הטלת לחשים. מתוך מגוון הדרכים, הטלת לחשים היא אחת הדרכים הקלות יותר, המהירות יותר, למשוך אנרגיה קסומה ולהשתמש בה. אלא שהטלת לחשים תלויה בהרגל, תלויה בקשר קבוע בין עולם לעולם, היא תלויה במציאת אופן אמין לחציית הגבול. הטלת לחשים תלויה בקצה.

קצה הוא אדם שהצליח לעמוד על הגבול. לבצע את המהלך הבלתי אפשרי של עמידה במקום שאינו קיים. נוכחות במרחב שאין לו גודל. מלבד קסם דם, אין דרך אחרת בטוחה וברורה להפוך אדם לקצה. נראה שעבור הרבה מהם, התקלות מקרית אך משמעותית בעולם האחר או ביציריו גורמת לאנרגיה קסומה משמעותית להשתחרר, לעבור מן העולם האחר לעולם הזה, ולהתקע בהם. יש אנשים שעבורם זה היה הסוף. הם היו נמשכים מעבר לגבול, נאבדים בעולם האחר, או מתכלים בידי האנרגיה הקסומה. עבורם זו התחלה. האור המאיר בהם כבני אדם משאיר אותם מעוגנים לעולם הזה. האנרגיה הקסומה שיצוקה בהם מושכת אותם לעולם האחר. הם תלויים על בלימה, מעל התהום, נמשכים ונדחפים כל הזמן. כל חייהם. כל קיומם כקצה.

מכיוון שקצה עומד על הגבול, הוא יכול בכל רגע למשוך כוח קסם לתוך העולם הזה. חשוב לא לבלבל בין משיכת האנרגיה הקסומה לעולם הזה, והשימוש בה, או הטלת קסם. ללא כוונה, ידע, ניסיון הקצה פשוט מושך דרך עצמו אנרגיה קסומה ומשחרר אותה לתוך המציאות הזו. זו בדרך כלל פעולה שגורמת נזק רב.


ישנם גורמים רבים שמושכים קצוות לאינטראקציה עם קצוות אחרים. בעבר, רק קצוות אחרים יכלו לחנך קצוות צעירים ולספק להם הקשר ומושג להתקלויות המשמעותיות עם העולם אחר שהפכו אותם למי שהם. קצוות ותיקים סיפקו ידע וטכניקות שאפשרו לקצוות צעירים לרסן אנרגיות קסומות ולנסות להימנע מנזק, בעיקר מנשיכות: אויבתו המרה ביותר של הקצה ההרפתקני. בגין עבודתם עם אנרגיה קסומה, ההשענות הרבה שלהם על אור, החשש שלהם מצל, והרגישות שלהם לשינויים בעוצמת האור שלהם, קצוות פיתחו חושים, ושפה לדבר עליהם, שרק קצוות אחרים יכלו לחקות ולהבין. אינטראקציות אלו הובילו לעלייתן של כתות, חברות סודיות, וכתיבתם של ספרי קסם. כמו בכל תחום, היו בין הקצוות גאונים ונפלים, קדושים ונבלים. היו ששיפרו את גורל האדם, והיו שפגעו בו אנושות. כמובן, הרוב נפלו איפשהו באמצע. כמעט בלתי אפשרי לעסוק בקסם בלי עזרה, ובלי להתלכלך.

לא כל הקבוצות נשארו סודיות מסיבות אנוכיות. רובן נשארו סודיות כעניין פרקטי. קצוות רבים מגלים עניין רב בעולם האחר, ומתחילים לאבד עניין בעולם הזה. קצוות גלויים מזמינים זרם של סקרנים ומבקשי טובה, או אפילו חושפים עצמם לסכנה מצד בעלי עניין.

בנוסף לעזרה בהטלת קסמים וביצוע טקסים קסומים ביחד, קבוצות של קצוות יכולות להעז ולנסות להשיג מטרות קשות יותר מאלו של הקצה הבודד. חלק מהקבוצות נוטות לצד האידיאליסטי, ומנסות לייצר יצירת מופת שתקדם את מטרות הקבוצה.