FANDOM


לאחר מניין החבר'ה הטובים נפגשו אוולין בר וסקצ' לקפה ב-9beach בחוף הרצליה.

הם ניהלו שיחה ארוכה, חלקה התמקד בפלרטוטים ממושכים, חלקה בהיסטוריה של אוולין, וחלקה הוספה של מידע חשוב שלא היה בידי סקצ' עד אותו רגע.

אוולין סיפרה שסוד סגול הוא תוצאה של עסקה שנעשית בזמן ההיריון על ידי אם העובר עם DIABLO. עסקאות כאלה הן דרך נפוצה עבור שבטי צוענים להגן על עצמם כנגד רדיפה או סכנה אחרת לשבט.

אוולין הוסיפה וסיפרה לסקצ' על הלנה ועבודתה בארץ, לאחר שכנוע ארוך היא גילתה לסקצ' שהיא ליוותה את הלנה אל פנס החושך בכיכר רבין שם ראתה אותה משתמשת בשעון הכיס של הפרופסור על מנת לפתוח את הכניסה למקום ולהיכנס. עד כמה שאוולין יודעת, שם נמצאת הלנה עד עכשיו.

אוולין ביקשה מסקצ' שלא ילך והזהירה אותו שאם ייכנס לשם ייתכן שלא יצא כפי שניכנס.

הם קבעו שאם סקצ' יצא מן הפנס הם ייפגשו על הגג של מגדל נווה צדק, סקצ' צריך להביא שוקולד.