FANDOM


לדיון מעניין בנושא קסם תבניות, והסבר עלילתי של התפקוד שלו בעולם פנטזיה, ראו את הספר כתר הקוצים.

קסם תבניות יכול להיתפס כדודן, אולי מדרגה גבוהה יותר, של קסם סימפתטי, כי הוא מבוסס על הקשר בין שני דברים, אבל מעבר לזיקה ביניהם, הוא גם דורש הבנה עמוקה יותר של מהותם.

יש להשוות קסם תבניות עם הדואליות האריסטוטלית של צורה וחומר - תבנית היא למעשה צורה בלבד, אם כי כזו שמתממשת בעולמנו על גבי חומר מסוים.