FANDOM


רעיון קצר מועד של אלכסנדר, אחד הפליטים מקבוצה אחרת ששרד את שנת התבערה וחשב להקים קבוצת כוח או מקום מפלט עבור קצוות צעירים מבריקים ללא בית. בקבוצה היו אלמנטים חזקים של שיתופיות, קידום פוטנציאל אישי (דוגמת פרויקט מיכאל) ואידיאולוגיה אוטופיסטית.

הקבוצה התפרקה תוך כמה חודשים, בגלל חוסר הסכמה חריף בין מנהיגי ומקימי הקבוצה, אלכסנדר וסיידי.