FANDOM


מאורעות תשנ"ה הותירו חותם עמוק בתודעת הציבור הישראלי. ההלם והזעזוע בקרב אזרחי המדינה , שתפיסת המציאות שלהם עורערה, הובילו לדרישות של ארגונים אזרחיים וכלי תקשורת להסברים מצד הממשלה. באופן מיידי ובהול יצאה ההוראה ממשרד ראש הממשלה, עם העתק ליו"ר ועדת תיאום גופי המודיעין, להקים ועדת חקירה ממשלתית מיוחדת, תחת איסור פרסום חמור, שתבדוק את הנושא. כך הוקמה ועדת החקירה בראשות השופט בדימוס אליהו נביא. מטרת הוועדה הייתה, בפשטות, מיפוי ההיסטוריה הסודית של מדינת ישראל ובירור השתלשלות האירועים שהובילו למאורעות תשנ"ה. הוועדה ראיינה עשרות מומחים שונים במגוון נושאים כגון ארכאולוגיה, זואולוגיה, תורת הנסתר, מדע פראנורמלי וכיוצ"ב, ולקחה לעצמה את המנדט לבדוק לא רק את הפרשה עצמה, אלא כיצד קרה שגופים, תופעות ואירועים מהסוג שנחשפו בחקירתה מתרחשים בישראל, מבלי שהציבור מודע אליהם, ומי הם הגופים והאנשים שפועלים איתם או נגדם. לפניכם, חלקים ממסקנות ופרסומי הוועדה, חלקי ראיונות, עדויות וראיות, שיחות עם מומחים, פרוטוקולים של הדיונים ואף שיחות מסדרון בהם לקחו חלק חברי הוועדה. יזהר הקורא: רב הנסתר על הגלוי.

All items (9)