FANDOM


2177-1-

עד כמה שידוע לחבר'ה, ציה הינה מקום שכניסה אחת אליו נמצאת בשער הנגב, והיא אחת הרוזטות המסומנות על-גבי לוח המשחק.

במהלך כמה שיחות טלפון קצרות עם מרים נביעות, היא סיפרה לחבר'ה כמה פריטי מידע נוספים שידועים לה על ציה.

מידע ושמועות עריכה

  • קצוות מגיעים לשם לרוב כדי להביא משהו או לקחת משהו, כלומר לסחור. פעמים רבות הדבר קשור גם בתהליך של יצירת מופת.
  • בציה היתה מלחמה לאחרונה ששינתה מספר תנאים שם, כגון שלטונות.
  • תנאיו דומים למדי לתנאי העולם הזה, והוא יחסית לא כיאוטי.
  • קיימת שם עיר בשם גלעד (ק' גילעד).

אנשים עריכה


ישובים עריכה

מאורעות עריכה

זיוני שכל עריכה

לדברי מרים נביעות, קיימים טקסטים שהם זיוני שכל שהגיעו מציה.