FANDOM


Young lad

צוף חצוף

קצה צעיר וילד אבוד. נולד בגיא אוני, נכנס לארצות המוארות בגיל 7 בזמן משחק תופסת בשדות הקיבוץ הפרועים. לאורך המאה ה-20, ביקר בישראל לאורך חודש קיץ אחד בכל שנה, תמיד בחופש הגדול. אהב מאוד הצגות ילדים, ליצנים, ולונה-פארק.

נהרג בזמן הפשיטה על בית האמנים כאשר אדם רוזנברג הרג אותו.