FANDOM


Life-orchard

פרדס חיים על המפה

פרדס חיים הוא מקום, שהכניסה האחורית אליו נמצאת בבית העלמין בהרצליה. בפינה הדרומית של בית הקברות ניתן למצוא חורשת עצים קטנה, וכאשר עומד שם מישהו ואומר את שמו האמיתי, נפתחת דלת לפרדס עצמו. לפי המסורת, ודברי שומר הפרדס, אפשר להיכנס לפרדס רק ארבעה בכל פעם.

מי יכול להיכנס לפרדס? אנו יודעים שנכנסו לפרדס צלם, יצור קסם, קצוות, אנשים מתים, ומשהו אחר... כנראה שפרדס חיים יכול להכיל מגוון מאוד רחב של בריות.

מה נמצא בפרדס? מכיוון שמדובר במקום, הגאוגרפיה והחוקים שלפיהם הוא מתנהל יכולים להשתנות. נראה שהשפעות מסוימות, במיוחד השפעות קסומות על בריאות, פועלות אחרת בצורה משמעותית - תאים שנוצרו בקסם, למשל, נוצרו מתים, בעוד שקסמי בריאות שהטיל קצה עם אור צעיר, פעלו בכוח מוגבר. היו בפרדס מספר יצורים קסומים, אבל לא ברור מי מהם מקומי ומגיע מהמקום עצמו, ומי נכנס מבחוץ. מכיוון שלא כל ארבעת המבקרים בפרדס עזבו באותו הזמן, או אפילו מאותה הדרך, נראה שאחרי הכניסה לפרדס הקבוצה יכולה להיפרד, ולקחת דרכים שונות לאותו המקום.

במרכזו של פרדס חיים, עד כמה שאפשר לומר שלמקום יש מרכז, נמצא לב הפרדס. מדברי שומר הפרדס, נראה שהיציאה מן הפרדס (היחידה, או לפחות הקלה ביותר) היא דרך ליבו של הפרדס. מדברי קדמונים היינו מצפים למצוא בליבו של הפרדס את בעל הפרדס, שקיומו, אופיו, ותפקידו מוטלים בספק. ניתן להניח שלמרות החיבור בין פרדס לבין מלוכה, קיומו של המלך המקורנן בפרדס היה ארעי, ומותו בוודאי מסמל על כך.

הקשר בין פרדס חיים לעבודת בשרים לא התבהר כתוצאה מהביקור בו. ייתכן שהיצורים שמאכלסים את המקום מחזיקים בידע קריטי לקצוות המעוניינים ללמוד עוד על Fleischwerk. ייתכן שחוקי המקום מאפשרים עבודת בשרים נוחה יותר, אולי בגלל שדות הבעל, המצמיחים בשר ודם, עור ועצמות. ייתכן שכדי ללמוד עוד על Fleischwerk יש להביא עם הביקור בפרדס, מטרות מוגדרות טוב יותר ללימוד המלאכה עצמה.


ראה גם: פרדס חיים (סשן)