FANDOM


פטל הייתה קצה שעבדה עבור המלכה, ובין השאר עשתה עבורה מהלכים במשחק. הייתה אחראית על המבול וגנבה את המגרש של יהונתן קץ כדי לבנות עליו בית לילדים אבודים (לעתיד).

היא טענה שהיא הקצה המבוגר ביותר בישראל שהיה בארצות המוארות מלבד בועז, אם כי זה ככל הנראה לא נכון.

בן-דרור דיבר איתה כדי להתנצל על עבירות-עבר בבית של סבתא.

במהלך הפשיטה על בית האמנים, פטל נהרגה, לאחר שניסתה להטיל קסם על ברק, ללא הצלחה.

מי יתן ונשמתה תהא צרורה בצרור החיים.


סודות: 3 ירוקים עוגני אור: כר פרחי בר לשעבר