FANDOM


עמעום היא תופעה שיכולה להכות בכל בני האדם, שכן לכל בני האדם יש אור. זו אינה תופעה של החלשות עוצמת האור, אלא תופעה שמסתירה ומסווה את האור של האדם מאנשים אחרים, במיוחד קצוות. החלשות עוצמת אור יכולה לקרות, למשל כתוצאה מחתיכת נתיב אור.

כאשר בן אדם מאבד עניין או תקווה בנתיבי האור בחייו יכול לעבור עליהם תהליך דומה לעמעום, כאשר עוצמת האור המאירה נתיב אור מסוים נחלשת. אולם, האור הזה מתחיל לזרוח על נתיב אור אחר. עוצמת האור כולה יכולה להישאר קבועה, ועוצמת האור של כל נתיב אור יכולה להשתנות.

עמעום כמעט תמיד מתרחש כתגובה ללחץ חיצוני, לעתים אלים. כאשר קצה מבצע משיכה הוא גורם לעמעום באור שלו. כאשר קצה מבצע משיכה עקיפה באמצעות נתיב האור של קצה אחר, הוא גורם לעמעום נוסף באורו של הקצה האחר. יש השפעות קסומות היכולות לגרום לעמעום אצל האנשים שהן משפיעות עליהם. פציעה חמורה או מחלה קשה גם גורמות לעמעום.

עמעום מנתק את האדם מהעולם סביבו ומחליש את הקשר לדברים החשובים לו. הוא מקשה על אנשים אחרים לתקשר איתו. הוא גורם לחיות להתרחק ממנו. הוא מקשה על קוסמים אחרים לאתר אותו, מונע מהם להשתמש בנתיבי האור שלו, אך מקל על קסם להשפיע עליו.

יש הטוענים שקיימים קוסמים היכולים להשפיע ישירות על האור של האדם, לגרום לעמעום בצורה ישירה. קוסמים שאין להם אור כלל. הם טוענים שיש דרכים לשרוד מעבר לעמעום, לחיות בצל.


עמעום הינה תופעה הפיכה ופתירה. פתרונה פשוט, אולי, בהשוואה לנזק הפוטנציאלי שלה. כדי להבהיר את האור ולהסיר עמעום על האדם להשקיע זמן, מאמץ ומחשבה בהליכה בנתיבי האור שלו, ובמגע עם העוגנים שלו. ככל שנתיב האור שלו מואר יותר, כך יותר מהעמעום יוסר כתוצאה מהליכתו בנתיב.