FANDOM


זה עולם גדול ואפל מותק. לעיתים קרובות להתערבב בעסקים של מישהו אחר, במיוחד קצה יכול להוביל לסיבוכים.

אז למה שמישהו אי פעם יושיט יד? למה לך לעזור לאיזה זר?

פשוט, כי יש יותר מידי חרא בעולם בשביל לא לעשות את הדבר הנכון.

Preacher