FANDOM


לכל אדם יש אור, המאיר מתוכו על הדברים החשובים לו. בין האדם לבין הדברים החשובים לו פרוסים כל הזכרונות, המעשים, הדברים והמקומות שקשורים עבורו לאותם דברים שחשובים לו. כך, האדם, האור, הדברים החשובים לו, והעולם הפרוס ביניהם, הם יחידה אחת מוארת.

הדברים החשובים לאדם, שאותם האור שלו מאיר, אנחנו מכנים עוגנים. עוגן יכול להיות מקום, חפץ, אדם אחר, מקצוע, מוסד, או אפילו יישות מופשטת כמו אלוהים. עוגן הוא מה שנותן משמעות לחייו של אדם: ההתעסקות בו, הקשר איתו, העבודה מולו. השיפור שלו, אולי. התחזוקה שלו, בוודאי. היותו שלם. הקשר של האדם לעוגן שלו, האור שהוא מאיר עליו, ממלאים את העוגן במשמעות. ללא בני אדם, העוגנים הללו היו חסרי משקל, חסרי ערך.

עוגן הוא בעל משמעות רבה עבור קצוות משום שעוגנים הם הדבר היחידי שמשאיר את הקצה בעולם הזה. אם העוגנים שלו יתערערו, אם נתיבי האור שלו יתנתקו, הקצה לא יהיה מעוגן לעולם הזה, ויחצה את הגבול לעולם האחר. חציית הגבול הזו היא אחת הדרכים הנפוצות שבהן קצוות נאבדים. יש האומרים שזה תהליך שעובר על קצוות בלית ברירה. הם מאבדים עניין בעסקי העולם הזה, העוגנים שלהם הופכים ללא חשובים, ולכן חסרי משקל.