FANDOM


קבוצה של קצוות שפעלה מבית האומנים ביפו. חברי הקצובה עבדו עבור אליוט רוזמן ובעקיפין כנראה שגם עבור השור, והיו אחראים לשליטת השור בחמישיית המגדלור הישן .

חברים בקבוצה עריכה

מאורעות עריכה

לאחר עימות עם החבר'ה, שבסופו יער נפצע קשה, מתן נהרג וניסים ברח, הקבוצה התפרקה ואיבדה את שליטת השור במגדלור לטובת החבר'ה.