FANDOM


SMOOTH-STONE

אמא של אדם נתנה לו את הסלע הזה מתנה כדי ללמד אותו איך להיפטר משארית. אחרי שהיו מטילים קסמים, היה אדם מכניס את השארית לתוך הסלע הזה. האבן העגולה הפשוטה הזו היא כלי קיבול נדיר באיכותו; פניה המושלמות לא מראות שום סדק או פגם, והיא מאבדת כוח קסם מבלי להפריע לסביבה.ראה גם: טקס קסום