FANDOM


Flintknife
אבן צוֹר שימשה כחומר גלם לכלים המוקדמים ביותר בהתפתחות האנושית. אבן חמקמקה וקשה זו שימשה להצתת אש, והיוותה הלהב הראשון שבני אדם הצליחו לייצר, הרבה לפני אילופה של המתכת.

סכין הצוֹר נראתה לראשונה כאשר אדם רוזנברג וסקצ' ביקרו במשרד של אליוט רוזמן. בפעם השנייה, אייקס מצא אותה תקועה בליבו של הפרופסור. בפעם השנייה, נמצאו על הסכין טביעות אצבעות של "אדם ג'", שכנראה רצח את הפרופסור.

סכין הצוֹר מוקפת שדה קסם דק אך חזק מאוד, שגרם לאדם כאבים כאשר אחז בה. שדה הקסם הזה היה נוכח גם כאשר פגשו בסכין בפעם השנייה. אייקס שם את הסכין בתוך קופסה והסתיר אותה במזווה, אך היא נלקחה משם כאשר רומן חזר לבית.

כאשר הפרופסור הביט בסכין, הוא ראה אותה מוקפת בצל.

בעקבות פיענוח המכתב של פרופ' נעמה כרמי ההנחה כעת היא, כי ייתכן שסכין הצור נוצרה ע"י שימוש באבן השמיר ובהמשך לכך, גם כי אבן השמיר עשויה לאפשר גם את השמדת הסכין.


ראו גם עריכה

מידע מעניין אודות החומר שממנו עשויה הסכין: אבן צור