FANDOM


Secret

הסוד טמון במטען. לכל קצה יש סוד. לפחות אחד. ייתכן ויותר. לסודות יש צבע, וסיפור מאחוריהם. כל קצה יכול לספר כיצד השיג את הסוד שלו, את הסודות שלו. יכול, אבל לא חייב. קצוות מבלים זמן רב מחייהם בחיפוש אחר דרכים להשיג עוד סודות.

הסודות מוטמנים גם כדי להסתירם מאחרים וגם כדי שלא ישתמשו בהם ללא רשות. כדי לעזור מוציאים אותם מהמטען ומשאילים אותם לאחרים לרגע.

כאשר קצה מטיל לחשים הוא מוציא את הסוד או הסודות מן המטען כדי למשוך כוח קסם מן העולם האחר. הסודות אינם קבועים; מידת האנרגיה הקסומה שניתן למשוך בעזרתם משתנה. השינוי הזה הוא שמקשה על הטלת הלחשים, הוא שמייצר שארית.

יש קוסמים שלוקחים את סודות מקוסמים אחרים. זהו אקט אלים ומסוכן, אפילו מחריד, בעיניי רבים.ראה גם: קובייה, צבע הסוד, בעילה