FANDOM


סבתא היא הדיירת הקבועה היחידה, השומרת והשליטה של בית סבתא, מקום על גבול רמת גן, שהכניסה אליו היא בצל בנייני התאומים.

אופייה ואופי המקום שלה קרובים לארצות המוארות, ותמיד היה לה מקום חם בלב לאותם ששרדו את הביקור שם, וחזרו מצולקים.

סבתא שימשה כסבתא, דאגה, טיפחה, תרמה ועזרה לקצוות כאשר הקצוות הכי מבוגרים בישראל היו ילדים - וייתכן שהיא עוזרת גם לילדים אבודים מארצות אחרות. יש דרכי גישה רבות למקום שלה.

ידוע שהיא לא תסרב כניסה לקצה עם סוד ירוק, אבל היא שומרת בקנאות על הניטראליות שלה, כפי שגילתה פטל. הקשר שלה עם קצוות יכול ללמד גם עליהם - כך אפשר להסיק שאימא קיבלה סוד ירוק מהארצות המוארות...

נראה שסבתא מביעה חוסר שביעות רצון ממעשי המלכה, לפחות בכל הנוגע לילדים.