FANDOM


היכרות (בקיצור נמרץ) עריכה

  • פרופ' נעמה כרמי, קצה מאונ' ת"א, חוקרת קסם, בעיקר מלאכת-בשרים - פליישוורק.
  • סיפרה לחבר'ה על פרדס חיים כדרך לגלות כיצד נוצר אייקס.
  • שיתפה פעולה עם אוד, ולאחר מכן גם עם רומן ושות' - על כך שילמה ביוקר.
  • החבר'ה הצילו אותה מגורל אכזר בפרדס חיים.
  • נאלצה לברוח, אך שלחה מכתב מוצפן לחבר'ה אודות מספר נושאים חשובים.


המכתב המוצפן של פרופ' כרמי - פיענוח ההצפנה עריכה

הערות: בטקסט עדיין חסרה האות "י" וכמובן יש לערוך רווחים, להפריד מילים, ולהוסיף פיסוק. טקסט מוטה הוא טקסט אותו היה קשה לערוך (ראו בהמשך).

אנח בתל כמה סבר מאב לצר כהל ברו חול כנב חרת בדר כזו מקו והש האת עבו דצל מכא שרפ גשת אות כהכ רתא תהמ לאכ הקצ השפ עלב שרא ללפ נעש רות שנמ הוא בקר בפר דסו למד כצד לבנ ותצ לממ כמו כהו אלא ההב שרא לעש רות שנמ אבל אמא תהכ אנס מנש הוא כאנ גמה ואח פשא תסכ נהצ ורה ואצ רכא תסכ נהצ ורע שהא ותכ מבש רוד משל אלכ סמת וכה פרד סאת העו גנל אלכ סמס וכנ מאו דעב ורו אבל אול משא ראו תוב חמה ואש מאת הכו חבת וככ כדש קחו אות ובמ קומ לבנ ותא ותכ צבב נהא ותכ זמנ טקס שלכ צרכ חומ רמה פרד סצר ככו חצר כעו גנק בוע הזה רלא לנת קקש רעמ הפר ופס ורע לול להר וסג מאו תכב טוח אות והס כנכ לחז קמא ודל קור בנל קסמ דמל הכל כוח קסמ להש פעע להר בהא נשמ בבת אחת הוא חות כגב ולו תוא ורל כנה ואכ המס וכנ הוא גור מלא נשמ להש תמש בוה ואל אנח לאר גוע הוא חבד מחב לפג ועב אנש ממס וכנ עדמ אוד אוד רוצ האו תוכ דלע בור מעב רלפ רדס להג עלמ ענמ סעש אנש מעש ובע ברה מלא חזר ומת וסש נשש מתש ובו תלש אלו תהג דול ותא נחו שבת שזה רקמ קומ כמו מקו מות אחר מלא מוח דכמ ושח ושב מאב לקצ וות זקנ מלא מקש במל בקו רתה מהר סוה כול כדל הגע לשמ שמר אול צרא תהס כנש מרא ולכ ולל הרו סאת הסכ נשמ עתש השת משו בסכ נלב עול קצה ולה פוכ מנה שור הלק צהח שבת שזה כוח שכו ללע זור בדמ הנכ ונו תטע תחט אתה לכת עמר ומנ לפר דסע זרת לוו עלכ כנע נשת מגע למצ טער ת

הפיענוח לאחר עריכה עריכה

הערות : טקסט מוטה הוא פיענוח משוער של ההצפנה; האות "י", הרווחים והפיסוק נוספו בעריכה ידנית.

"אני חייבת לכם הסברים, אבל צריכה לברוח ולכן בחרתי בדרך זו, מקווה שהיא תעבוד. צלם: כאשר פגשתי אותך הכרתי את המלאך - הקצה שפעל בישראל לפני עשרות שנים, הוא ביקר בפרדס ולמד כיצד לבנות צלמים כמוך.

הוא לא היה בישראל עשרות שנים, אבל אם אתה כאן סימן שהוא כאן גם. הוא חיפש את סכין הצור, הוא צריכ את סכין הצור. עשה אותך מבשר ודם של אלכס מתוך הפרדס. אתה עוגן לאלכס, מסוכן מאוד עבורו אבל אולי משאיר אותו בחיים. הוא שם את הכוח בתוכך כדי שיקחו אותו. במקום לבנות אותך יציב, בנה אותך זמני. טקס שלך צריך חומר מהפרדס, צריך כוח, צריך עוגן קבוע. היזהר לא לנתק קשר עם הפרופסור - עלול להרוס גמ אותך, בטוח אותו.

הסכין כלי חזק מאוד לקורבן, לקסמי דם, להכיל כוח קסם, להשפיע על הרבה אנשים בבת אחת. הוא חותך גבולות ואור לכן הוא כה מסוכן, הוא גורם לאנשים להשתמש בו: הוא לא נח, לא רגוע; הוא חייב דם, חייב לפגוע באנשים, מסוכן עד מאוד.

אוד רוצה אותו כדי לעבור מעבר לפרדס, להגיע למעיין. מסע שאנשים עשו בעבר, הם לא חזרו. מיתוס ישן שיש שמ תשובות לשאלות הגדולות

אני חושבת שזה רק מקום כמו מקומות אחרים, לא מיוחד כמו שחושבים, אבל קצוות זקנים לא מקשבים לביקורת. הם הרסו הכול כדי להגיע לשם. שמיר אולי יצר את הסכין, שמיר אולי יכול להרוס את הסכין. שמעתי שהשתמשו בסכין לבעול קצה ולהפוך "מן השורה" לקצה. חשבתי שזה כוח שיכול לעזור ביידים הנכונות. טעיתי, חטאתי, הלכתי עם רומן לפרדס, עזרתי לו ועל כך נענשתי. מגיע לי, מצטערת."