FANDOM


כפי שמפורט בערך על הטלת לחשים, כל לחש קסם מורכב מחמישה פנים: אזור השפעה, יסוד, מוצא, תוחלת, ותמריץ. כאשר הקסם אינו מתוכנן חמשת הפנים הללו יכולים להתממש במגוון צורות, אולם ברוב המקרים כאשר קצה מתכנן את הלחש היטב כוח הקסם שייכנס לתוך העולם הזה יעשה זאת דרך חמשת הפנים שהקוסם יתכנן.

תכנון לחש בצורה טובה מחייב מהקצה לשקול הן את המטרה שהלחש ימלא, ואת הדרך שבה הלחש ימלא אותה. לאלו הוא מחבר את הידע שלו לגבי המציאות סביבו, ואת כוחות הדמיון והיצירתיות שלו כדי לנסח לעצמו את חמשת הפנים של לחש הקסם. נקודת המפגש בין המטרה, הדרך, הידע, הדמיון והיצירתיות, שממנה עולות חמשת הפנים של לחש הקסם, היא נקודת הניסוח של הלחש. היא ייחודית עבור כל לחש קסם ועבור כל קוסם, ויכולה אפילו להשתנות מפעם לפעם. יש היאמרו שהיא חייבת להשתנות, שאי אפשר להטיל אף קסם פעמיים.

ההגעה אל נקודת המפגש הזו, אל נקודת הניסוח הזו, המחשבה על הקסם ועל פניו השונים, פעולת התכנון שלו יכולה להיות מסובכת ומורכבת, אפילו מלאה בטעויות וחזרות לאחור לטובת תיקונים ושינויים. קוסם יכול להשקיע ימים ושבועות בתכנון לחש מתאים, במידה והמטרה שלו גדולה מספיק או הדמיון שלו רחב מספיק. לעומת זאת, לעתים קוסמים ירצו להטיל לחשים מהר, אפילו תוך כמה שניות. איך אפשר להשלים את תהליך המחשבה והתכנון כל כך מהר?

לשם כך, קוסמים מפתחים ניסוח של לחשים. הם מתכננים לחשים, פשוטים או מורכבים, שעובדים בצורות דומות עד זהות תחת תנאים שונים, כאשר מלאכת המחשבה היחידה שנותר לקוסם לעשות בעת הטלת הלחש הלכה למעשה הוא להציב את המשתנים במקומות הנכונים, למשוך כוח קסם, ולפעול. לחשים כאלו נוטים להיות חזקים ומהירים, אף כי לא עדינים במיוחד.

בעת מלאכת תכנון הלחש, קוסמים חכמים חושבים מה לעשות לגבי השארית. בזמן זריקת לחשים מהירה בעזרת ניסוח, השארית יכולה להתרוצץ בכל מקום ולעשות הרבה נזק.