FANDOM


Neta dror

קצה תל-אביבית וילדה אבודה, נטע הפכה לסוג של "מתעדת לא רשמית" של הקהילה הישראלית, לאחר שתיעלה את אהבתה לצילום לסוג של פוטוג'ורנליזם לא רשמי.

בניגוד לטרנד הנוכחי, היא לא מעלה את התמונות שלה לרשת, אלא מדפיסה אותם (אפילו שזה גורם לאובדן איכות) בסניפי "פוטו-רצח" ברחבי העיר. את העותקים המעטים שהיא מדפיסה, היא מוכרת או שומרת אצלה, באלבומים גדולים, שהולכים לאיבוד לעתים קרובות.

הייתה בעברה חוסה אצל הגינה הציבורית, ושומרת על קשר רופף עם ילדים חוסים אחרים. מטבע הדברים, הפכה לסוג של מקור מידע עבור, ועל, האוכלוסיה הצעירה בתל-אביב.