FANDOM


קצה. היה חלק מקבוצת עבודה שחורה יחד עם יער ישראל וניסים ונפלאות, ופעל איתם מן המגדלור הישן ביפו. במהלך עימות עם החבר'ה, התקפה של אייקס שנועדה לפצוע אותו, כדי להגן על אדם רוזנברג, במקום זאת הרגה אותו עקב קסם שהטילו חברי עבודה שחורה ששינה את חוקי הפיזיקה במקום.