FANDOM


מכיוון שקסם דורש מאמץ, או אנרגיה, נוח לחשוב על סוג הקסם או כוח השפעתו במונחים של משקל. קסם במשקל "רגיל", או קסם רגיל, דורש חמישייה אחת כדי להטיל אותו. אלו רוב הקסמים. קצה שלא נמצא תחת קושי יכול בקלות להטיל קסם, לגרום לקסם להשפיע בתוך נוכחותו, ולתחזק את הקסם הזה. קצה שכן נמצא תחת קושי, יכול להטיל את הקסם במאמץ, אבל לקסם תהיה מטרה יחידה, ולא ניתן יהיה לתחזק אותו.

קסם משמעותי דורש שתי חמישיות להטלתו המוצלחת. קסם משמעותי נדרש כאשר הקצה מתכוון לשים משקל כבד על אזור ההשפעה, על התוחלת, או על המטרה של הקסם, או משקל קל על שניים משלושת אלו.

משקל קל פירוש כאשר המטרה הינה קצה בעל עוצמת אור נמוכה, ומשקל כבד הוא כאשר המטרה הינה קצה בעל עוצמת אור חזקה. אם משך הקסם הוא לא מיידי, אלא נמדד בשניות, דקות או שעות, משקל הזמן קל, ואם משך הקסם נמדד ביממה, עונה או שנה, משקל הזמן כבד. כאשר הקסם משפיע על אזור שנמדד בעשרות או מאות צעדים, משקל האזור קל, וכאשר הקסם משפיע על אזור שנמדד בעשרות או מאות מיילים, משקל האזור כבד. יש לשים לב שאזור ההשפעה של הקסם תמיד נחסם בגבול.

קסם אדיר דורש שלוש חמישיות שלמות כדי להשלימו בהצלחה. הטלת קסם אדיר מאפשרת להציב משקל כבד על שני מאפיינים של הקסם, מטרה, אזור או זמן.