FANDOM


על לוח המשחק ישנן משבצות שחורות לרוב.

החבר'ה עוד לא ממש יודעים מה זה אומר.

כל פעם ששחקן מפסיד במאבק על משבצת, הכלי שלו זז למשבצת שחורה.

שהיית כלים במשבצת שחורה:

הצריח החל את דרכו במשבצת שחורה.

השור נע למשבצת שחורה כשהפסיד לחייל הזהוב במאבק על שליטה בחמישייה.

המלכה נעה למשבצת שחורה לאחר שהחייל הזהוב, המלכה והשור צלחו את פרדס חיים.

השור נע למשבצת שחורה לאחר שהפסיד למלכה במאבק על שליטה בחמישייה של שלושת הענקים.

נראה שהכלי של הצל זז רק על גבי משבצות שחורות.

כאשר גשר רוקח נהרס, החמישייה שלו הפכה למשבצת שחורה.