FANDOM


Miriam
קצה שגרה במצפה רמון. לפי השמועות, קיבלה את הסוד שלה כחלק מה-"השביעייה האבודה", אם כי ייתכן וזו שמועה שמבוססת על מקום מגוריה בלבד, שכן גרעין רימון השתכן במצפה רמון בשנות השבעים.

מרים ניהלה בית מחסה מתחילת שנות השבעים, למרות שהיו והרימו גבה על הקרבה האידיאולוגית שלה למיני מהפכנים . בשנות השמונים נכנסה לפוליטיקה המקומית במועצה, ואפילו הצטרפה למפלגה הקומוניסטית. לאחר המהפך, פרשה לחיים משפחתיים שלווים יותר במצפה רמון.

לאחרונה, סיפקה לחבר'ה מעט מידע אודות ציה וסייעה להם להכנס למקום.