FANDOM


Types-Of-Shower-Systems-1-

מקלחת חמה היא תרופה דחופה לסופו של יום קשה. היא יכולה לחולל נפלאות. שטיפה מלאה של גוף ערום במקלחת חמה שקולה לטבילה במים זורמים, ומסירה השפעות קסומות מהמטען של הנשטף.

מקלחת חמה מורידה קשיים, מרפאת פציעות קלות, ומשיבה את נפש.