FANDOM


בין העולם הזה לעולם האחר ישנו גבול, ועל הגבול הזה עומדים קצוות, ומעבירים דרכם כוח קסם אל תוך העולם הזה. הם משתמשים בכוח הקסם הזה כדי להטיל קסמים, כדי לייצר חפצים קסומים ולפעמים ליצור יצורי קסם. האנרגיה הקסומה נכנסת לתוך העולם, מתגלגלת בו מתפקיד לתפקיד, ומעלה באחוז אינפיניטיסימלי את כמות האנרגיה בעולם הזה.

כאשר כוח הקסם נכנס לעולם הזה, סיטואציות מסוימות יכולות לגרום לכוח הקסם להיכנס לעולם הן בכמות גדולה מאוד והן בצורה מאוד לא נשלטת. כאשר זה קורה, הכמות הגדולה של כוח קסם שמשתחרר במקום וזמן מסוימים בעולם הזה מעוות את העולם הזה, מדמה אותו בצורה חזקה לעולם האחר, והעיוות הזה יכול להחליש את הגבול. העולם הזה מנסה לפזר את כוח הקסם ופעולה זו מנסה לסגור את המקום. שני הכוחות המנוגדים - כוח הקסם שמחליש את הגבול והיציבות של העולם הזה שמנסה לפזר אותו - גורמים ברוב המקרים לכך שהתופעה מסתיימת אחרי זמן מסוים. כמעט תמיד העולם הזה מצליח לפזר את כוח הקסם, ומידת הכוח מכריעה כמה זמן ייקח לזה לקרות: בין כמה שניות ועד יום.

לפעמים כוח הקסם חזק מספיק כדי שיצליח להתמודד עם נסיונות העולם הזה ומחזיק את ההשפעה של החלשת הגבול לאורך יותר מיום. כוח קסם חדש לא נכנס למקום הזה (קצוות דרושים כדי להכניס כוח קסם חדש לתוך העולם הזה) אבל החלשת הגבול מחלישה הלכה למעשה את היכולת של העולם הזה לפזר את כוח הקסם. המציאות ״שוכחת״ מהמקום, וכוח הקסם נשאר בו. כך, נוצר מקום קסום.

מקומות קסומים מגוונים ושונים אחד מהשני כמו הנסיבות שיצרו אותם. בכולם יש כמויות עצומות של כוח קסם, בכולם חוקי המציאות שונים במידה מועטה או גדולה מחוקי המציאות הזו.

סופו של כל מקום ידוע מראש. אחרי שנה, מאה שנים או אלף שנים, השפעתה השוחקת של המציאות מחלישה את כוח הקסם של המקום מתחת לגבול, והוא נעלם. כוח הקסם מתפזר והמקום מפסיק להתקיים כפי שהתקיים - הוא חוזר להיות חלק מהמציאות הזו. שחיקה והיעלמות יכולות לקחת תקופה מסוימת, ושוכני המקום לרוב יהיו מודעים לכך.ראה גם: סגירה