FANDOM


כלי. היכולת להתממשק, ולא רק לחוות, אור של בני אדם בכלל, וקצוות בפרט.

מי שהפגין את הכלי לראווה היה סקצ'. יש מעטים בקהילה, לדוגמה יצהר פוטסדאם, שראו אותו עושה זאת.

עד כה, הכלי איפשר לו:

  1. להאציל על עצמו עוגן, בזמן שהוא מאיר על אדם אחר.
  2. ליצור עוגן עבור עצמו, או להעביר עוגן קיים.
  3. להאציל על עצמו בשנית עוגן, שהשאיל בעבר מאדם אחר.
  4. להשתמש בנתיב אור כדי למצוא אור.
  5. להזיז את האור שלו ושל אחרים ממיכל למיכל.

כנראה שלרומן כלי דומה. עד כה ראינו אותו:

  1. חותך נתיב אור של אדם אחר, מה שגרם לו לאבד עוגן, ולעמעום קשה.