FANDOM


ישנם דברים שברורים לכל אחד, גם אם הוא לא מודע לכל הפרטים הקטנים. ולמרות שלרוב הקצוות אין מושג איך משיגים סוד שחור זה מאד ברור איך משיגים סוד אדום.

כאשר אלתרמן ארגן מניין היה מספר גבוה מאד של סודות אדומים שהיו מעורבים.

לא היה משתתף אחד בטקס שלא חשש ברגע שראה את כל אותם האדומים.

המניין של אלתרמן נכשל, בצורה די נוראית.

ולאחריו אורגן מניין חדש, הפעם על ידי אדם רוזנברג והחבר'ה. במניין החדש הזה לא היה ולו סוד אדום אחד.

המניין של אדם הצליח, ולא צריך להיות גאון כדי לראות את ההבדל באופי המשתתפים. ולכן המניין של אדם רוזנברג זכה לכינוי "מניין החבר'ה הטובים".