FANDOM


Angelsmaller

קצה. כונה גם מלאכי, והסתובב בירושלים. חשבו שמת בשנות השמונים; ייתכן שאין זה נכון. ביצע את הטקס שיצר את אייקס ומנע את המוות של הפרופסור.

בזמנו היה די מפחיד. יש מעט אנשים שזוכרים אותו, ועדיין מפחדים ממנו היום.

התגלה כי זהו לא אחר מאשר הארלד, שהיה גם מורהו של סקצ'.