FANDOM


לאבירים האחרונים, שלומות.

רציתי ליידע אתכם במספר דברים שיהיה, לדעתי, לטובתכם לדעת.

לצערי, הנני נצור במעלה-שרב ולא יכול לארח אתכם לשיחה יותר מנומסת. כוחותיו של בן-אהרון מקיפים אותי, והוא מחכה שאעשה טעות.

בשיא הירח המלא, קבוצה של שלושה קצוות חובבי מוזיקה ניסו להביא לעולם יצירה חדשה, סוג חיה שמתקיימת ממויזקה. מטה אהרון איתר אותם, ביקש מהם להמנע מהיצירה, ובהתקלות שהתפתחה, שלושת הקצוות נהרגו.

הובא לידיעתי, שעבור פרופ' כהן ומר אלתרמן מחיפה, הדבר אינו מקובל. הם מתכוונים לפעול נגד המטה בהקדם, וטוב שכך, משום שהובא לידיעתי שבמקביל, המטה מחפש אחר תיקיו של סנדרוביץ. השמות האמיתיים שימצאו שם יגנו עליהם מחרון אפה של הקהילה ויביאו עת חדשה לישראל.

הזמן קצר. עם הירח החצוי והירח השחור, קבוצות נוספות ירצו להשלים את יצירותיהן.

רחובות תל-אביב-יפו ימלאו במוות אם המצב יימשך. חשבתי שתרצו לדעת.

בכבוד רב, חיים הר-זהב