FANDOM


סנפיר,

אני אתחיל בהבעת צער על הנזק שנגרם לירקת במשך "המבול". כמו כן, אני מצטער על חלקי ועל חלקם של חברי במאבק אשר גרם לנזק זה. זה נכון כי שהינו ברחובות תל-אביב במשך "המבול" וזה נכון שלחמנו בזאב, ומאבק זה התגלגל לתוך ירקת עקב הנסיבות יוצאות הדופן של אותו יום. ועל כך צר לי.

ועכשיו, אחדול מהתנצלויות. לא בידינו נשטפה תל אביב במים ושערי ירקת נפתחו לכל. ולא אנו שחררנו לטרף את הזאב. על פשעים אלו, אין אני או ידידי יכולים לקחת אחריות, ואני מאמין שאלו שבאמת אחראים להם, לעולם לא יועמדו לדין על הנזק שגרמו באותו יום לירקת ולתל אביב. ודבר זה מרגיז אותי, לא פחות משזה מרגיז אותך. אך אינני מצר על כך שלחמנו באותו יום בזאב, בהינתן הזדמנות נוספת הייתי עושה זאת שוב.

הובא לידיעתי כי מאז המבול את מחפשת את ראשי ואת ראש ידידי. חבל. אין אנו אויבים לך או לירקת, כל נזק שנגרם לך ולשלך אינו היה במכוון. אם יש דבר מה שיכול לתקן נזק שכזה, אשמח לשמוע על כך, ואם זה ביכולתי, לעזור.

אך אם עדיין תרצי בראשי, יהי כן. אינני שש לעימות איתך, אין לי אשליות בקשר לתוצאות עימות כזה, במקרה הטוב הוא יסתיים במותי, במקרה הרע במותי ונזק נוסף למקום או אנשים שאינם אשמים בכלום פרט להיותם באתר של מאבק שלו אין להם קשר. אך אני מבטיח לך שאני אלחם על חיי, באותה נחישות שבה לחמתי על חיי מול הזאב.

בכבוד והערכה רבה. Sketch