FANDOM


מים הינם אחד מארבעת יסודות העולם העתיק. בעולם המודרני משווים לרוב בין ארבעת יסודות העולם העתיק וארבעת מצבי הצבירה: אדמה למוצק, אש לפלזמה, אוויר לגז, ומים לנוזל. מים מתחרים באוויר בהיותם היסוד הנפוץ ביותר.

מים נמצאים בזוגות רבים, מקבילה שווה והפוכה לבני זוג שונים: מקבילים מים ושמים בתיאורים מוקדמים של העולם; מים ואש מייצגים ניגודיות מושלמת וגורלות משלימים; מים מקבילים ליסוד החשוך, הסביל, והנקבי, מול היסוד המואר, הפעיל, והזכרי.

מים מנוגדים לאדמה כאשר מנגידים קבוע לזמני, מוצק לנוזל. הם מכילים בתוכם הן חיים והן מוות: מים יכולים להיות מים מתוקים, שבלעדיהם אין חיים, מים מלוחים של הרחם, האוקיאנוס שבו התחילו החיים החד-תאיים. הם יכולים להיות כוח הרסני, חסר פשרות, שאין להתחמק ממנו, ומסמל מוות מוחלט שלא משאיר עקבות.

לפעמים מים מהווים שם נרדף לנוזל שקוף בעל חשיבות, למשל במקרה של מים מלכותיים שכמובן אינם מים כלל.

קו המים תמיד מהווה גבול. כמו כן, מים זורמים משמשים להסרת השפעות קסומות מחפצים ויצורים.