FANDOM


להיות קצה משמעו להיות חלק מקהילה אקסלוסיבית, לעיתים בדלנית ואף אינה מוכרת לחבריה שלה. אבל לכל קהילה יש את האנשים המוכרים, אלו ששמם הולך לפניהם, אלו ששמעו עליהם, בין אם אמת או בדיה.

מכנים מוכרים בקהילה קצוות שצריך להיות מנותקים למדי על מנת לא לשמוע את שמם. חלקם קצוות פעילים מאוד, חלקם אינם פעילים או אפילו בין החיים אבל שמם נצרב בתודעה לדורות, חלקם פשוט בעלי כח ושררה. יתכן אפילו שאלו שעושים הרבה רעש סביבם יהיו מוכרים לפחות עד חלוף זעם.

באופן כללי, מוכרים בקהילה הם קצוות שניתן לשמוע עליהם כמעט מכל קצה שהוא, אם כי קצוות מסוימים תמיד ידעו יותר.

מי שמוכר בקהילה אין הכרח שיהיה מוכר בציבור.

המוניטין של החבר'ה בקהילהעריכה

נראה שאדם, כמו גם יריביו האחרונים מקבלים שם מהר מאוד לפחות בקהילה התל-אביבית.

בן-דרור הוא לכל הפחות אגדה בקרב חוגים מסוימים.

אייקס מוכר לכל קצה תל-אביבי, ואולי מעבר, עקב עברו הקרוב והקלות בה ניתן לזהות אותו, אם כי שמו ממש ככל כנראה לא הולך לפניו, לפחות עד שישנה אותו רשמית לבטריה.

נראה שברק טרם פרץ לתודעה הקהילתית בזכות עצמו, ובאופן כללי מצניע את נוכחותו. הוא מקפיד להקרא ולהציג את עצמו רק כברק, והחבר'ה טרם שמעו את הספק-שם ספק-כינוי בחזרה.

סקצ' ספק-מוניטין ספק-מיסתורין סובב אותו. הוא מסתובב בתל אביב כבר כמה שנים וכבר מכיר כמה אנשים מפה ומשם. הדעות עליו חלוקות ונעות בין "לא מזיק ברובו" ל"ממזר פולני" . לא קשה לזהות אותו, בין עננת עשן הסגריות שעופפת אותו והסוד הסגול הזה שמעופף סביבו, והסוד השקוף כנראה גם כן ימשוך תשומת לב

פרופ' אהרליך הוא פרופ' אהרליך. ככל הנראה, הוא יותר מוכר בקהילה מאשר מוכר לעצמו כרגע, אם כי עובדה זו לכשעצמה עדיין מוצנעת מחוץ לחבר'ה.

החבר'ה עצמם צוברים מוניטין, שרובו סובב תיאוריות קונספירציה הקושרות את אדם להוריו ליצירת מופת כלשהי, למאבק כלשהו בגורמים אחרים. עם זאת, חלק מהמעשים של החבר'ה כמו ההגנה על נטלי צוקרשטיין, ההצלה של טל דרוצקי, המניין וההתמודדות עם הזאב, כמו גם אי הסבירות של שיתוף פעולה של יציר קסם, קצה חיפאי, קצה ניו יורקי ו-2 קצוות אירופאיים אינם מתיישבים עם התיאוריות הללו. באופן כללי, הדבר היחיד שקצה זריז ידע להגיע על החבר'ה הוא שהם עושים גלים ומתערבים בהרבה עניינים. הדבר מעודד את התיאוריה הגורסת שהחבר'ה בראשות אדם לקחו על עצמם להשליט סדר ברחבי העיר, למרות שהם עצמם הכחישו זאת מול גורמים שונים בקהילה.