FANDOM


להיות קצה משמעו להיות חלק מקהילה אקסלוסיבית, לעיתים בדלנית ובוודאי שאינה מוכרת. למרות זאת, ישנם קצוות שלא רק שאינם מנסים להשמר לעצמם מפני מן שאר העולם, אלא חושפים את עצמם עד כדי משדלים את אלו שאינם מן הקהילה ליצור איתם קשר.

היות מישהו מוכר בציבור אינה מלמדת על המניעים שלו או מטרתו. חלק מהמוכרים לציבור הם שרלטנים, חלקם רוצים לעורר שינוי וחלקם רוצים למנוע אותו. גם עד כמה ובאיזו צורה הקצה מוכר לקהל הרחב משתנה בין קצה לקצה.

מי שמוכר בציבור אין הכרח שיהיה גם מוכר בקהילה.

דוגמאות:

יצהר פוטסדאם מפרסם את עצמו כקוסם בספר הטלפונים על מנת לעזור בבעיות מיוחדות באמת. ככל הנראה, הוא בעצמו יודע לזהות ולחפש את המקרים הרלבנטיים ושבהם יוכל להתערב.

עבודה שחורה היו מוכרים בציבור לפחות ברמה שהובילה את יהונתן קץ לחפש אותם.

דוקטור קובי זיידנשטיין הוא ווטרינר רשום ומטפל גם בחיות מחמד כל עוד הם אינם חתולים.